Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2013

polepione-slowa
Reposted fromcouples couples
polepione-slowa
Reposted fromcouples couples
polepione-slowa
Reposted fromcouples couples
polepione-slowa
Reposted fromcouples couples
polepione-slowa
6967 05bb
Mr. Robert
Reposted fromwondrousplace wondrousplace viaHotMales HotMales
3269 ecd9
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaElfLucznik ElfLucznik
polepione-slowa
4141 746d
Reposted fromlabellavita labellavita viaElfLucznik ElfLucznik
polepione-slowa
Reposted fromhogwarts hogwarts viaElfLucznik ElfLucznik
polepione-slowa
polepione-slowa
Jaka obmierzła wydaje się cisza, jakie bezwartościowe drobiazgi na półkach, jak nudna, nieskończenie nudna praca. Jak wielka dopada nas marność i miałkość naszego istnienia, kiedy ktoś przez moment pokaże nam życie barwne, szalone, omami nas kolorami, połechce bliskością zmysłową, obieca talon na wszystko, czego nam brak, by... By zniknąć nagle, zostawiając nas na pastwę siebie.
— Dorota Masłowska, Kochanie, zabiłam nasze koty.
Reposted from169cm 169cm
polepione-slowa
8899 816e
Reposted fromvogue vogue
polepione-slowa
8892 0a58 500
Reposted frompesy pesy viawishlist wishlist
polepione-slowa
polepione-slowa
4564 0f01 500
Reposted fromscorpix scorpix viastillwaiting stillwaiting
polepione-slowa
OMFG
Reposted fromcube cube viastillwaiting stillwaiting
polepione-slowa
polepione-slowa
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
polepione-slowa
- Będziesz cierpiała z uśmiechem na ustach ?
- Taka już jest dola kobiety.


— Nicholas Sparks, "Anioł stróż"
Reposted fromsiseniorita siseniorita via169cm 169cm
4114 263a 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via169cm 169cm
polepione-slowa
Największe cierpienie sprowadzamy na siebie sami, chcąc uciec przed mniejszymi.
— Richard Paul Evans
Reposted from169cm 169cm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl